«Декларація-інвойс» затвердженого (уповноваженого) експортера:

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …………………..(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …………………..(2).

«Декларація-інвойс» експортера:

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …………………..(2).

(1)) зазначається номер затвердженого (уповноваженого) експортера;

(2) зазначається походження товарів. Додатково дивись тут.Наші послуги