«Декларація-інвойс» затвердженого (уповноваженого) експортера:

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …………………..(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …………………..(2) preferencyjne pochodzenie.

«Декларація-інвойс» експортера:

Eksporter produktów objętych tym dokumentem deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …………………..(2) preferencyjne pochodzenie.

(1)) зазначається номер затвердженого (уповноваженого) експортера;

(2) зазначається походження товарів. Додатково дивись тут.Наші послуги