Розрахунок ціни (калькуляція) – один із різновидів структурного (постатейного) розрахунку складових від загальних витрат на одиницю виробничої (товарної) продукції, окремої роботи, послуги. Розраховується у вартісних і натуральних показниках за певною формою.

Калькуляція включає такі види структурних постатейних витрат:

  • сировина і матеріали;
  • витрати електроенергії;
  • заробітна плата;
  • податки;
  • відрахування;
  • витрати на технічне обслуговування, на реалізацію, амортизаційні відрахування;
  • інші витрати.


Наші послуги