Сертифікат відповідності — документ, що виданий для підтвердження того, що продукція відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу.

Свідоцтво про визнання відповідності – документ, що засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством України

Необхідність наявності даного документу регламентується наступними нормативно-правовими актами:

Документ видається одним з підрозділів Системи сертифікації «УкрСЕПРО»

Зразок сертифікату відповідності:

Сертифікат відповідності

Зразок свідоцтва про визнання відповідності:

Свідоцтво про визнання відповідності

 Наші послуги