Дві літери ISO Альфа коду країни (LU) / чотири символи “ORDL” (“ORigine, Direction des Douanes et Accises, Luxembourg”) / три символи номеру, наданого митним органом.

Приклад: LU/ORDL/256Наші послуги