«Декларація-інвойс» затвердженого (уповноваженого) експортера:

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …………………..(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …………………..(2) oorsprong zijn.

«Декларація-інвойс» експортера:

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is, verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …………………..(2) oorsprong zijn.

(1)) зазначається номер затвердженого (уповноваженого) експортера;

(2) зазначається походження товарів. Додатково дивись тут.Наші послуги