«Декларація-інвойс» затвердженого (уповноваженого) експортера:

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …………………..(1)) deklareerib, et need tooted on …………………..(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

«Декларація-інвойс» експортера:

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija deklareerib, et need tooted on …………………..(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

(1)) зазначається номер затвердженого (уповноваженого) експортера;

(2) зазначається походження товарів. Додатково дивись тут.Наші послуги