«Декларация-инвойс» утвержденного (уполномоченного) экспортера:

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …………………..(1)) deklareerib, et need tooted on …………………..(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

«Декларация-инвойс» экспортера:

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija deklareerib, et need tooted on …………………..(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

(1)) указывается номер утвержденного (уполномоченного) экспортера;

(2) указывается происхождение товаров. Дополнительно смотри здесь.Наши услуги