«Декларация-инвойс» утвержденного (уполномоченного) экспортера:

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …………………..(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …………………..(2) ursprung.

«Декларация-инвойс» экспортера:

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …………………..(2) ursprung.

(1)) указывается номер утвержденного (уполномоченного) экспортера;

(2) указывается происхождение товаров. Дополнительно смотри здесь.Наши услуги