«Декларация-инвойс» утвержденного (уполномоченного) экспортера:

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …………………..(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …………………..(2) oorsprong zijn.

«Декларация-инвойс» экспортера:

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is, verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …………………..(2) oorsprong zijn.

(1)) указывается номер утвержденного (уполномоченного) экспортера;

(2) указывается происхождение товаров. Дополнительно смотри здесь.Наши услуги