«Декларация-инвойс» утвержденного (уполномоченного) экспортера:

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …………………..(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …………………..(2).

«Декларация-инвойс» экспортера:

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …………………..(2).

(1)) указывается номер утвержденного (уполномоченного) экспортера;

(2) указывается происхождение товаров. Дополнительно смотри здесь.Наши услуги