«Декларация-инвойс» утвержденного (уполномоченного) экспортера:

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …………………..(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …………………..(2) preferencyjne pochodzenie.

«Декларация-инвойс» экспортера:

Eksporter produktów objętych tym dokumentem deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …………………..(2) preferencyjne pochodzenie.

(1)) указывается номер утвержденного (уполномоченного) экспортера;

(2) указывается происхождение товаров. Дополнительно смотри здесь.Наши услуги