«Декларация-инвойс» утвержденного (уполномоченного) экспортера:

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …………………..(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …………………..(2).

«Декларация-инвойс» экспортера:

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …………………..(2).

(1)) указывается номер утвержденного (уполномоченного) экспортера;

(2) указывается происхождение товаров. Дополнительно смотри здесь.Наши услуги