«Декларация-инвойс» утвержденного (уполномоченного) экспортера:

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …………………..(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …………………..(2).

«Декларация-инвойс» экспортера:

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā, deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …………………..(2).

(1)) указывается номер утвержденного (уполномоченного) экспортера;

(2) указывается происхождение товаров. Дополнительно смотри здесь.Наши услуги