«Декларация-инвойс» утвержденного (уполномоченного) экспортера:

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …………………..(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …………………..(2).

«Декларация-инвойс» экспортера:

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …………………..(2).

(1)) указывается номер утвержденного (уполномоченного) экспортера;

(2) указывается происхождение товаров. Дополнительно смотри здесь.Наши услуги