«Декларація-інвойс» затвердженого (уповноваженого) експортера:

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …………………..(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …………………..(2).

«Декларація-інвойс» експортера:

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …………………..(2).

(1)) зазначається номер затвердженого (уповноваженого) експортера;

(2) зазначається походження товарів. Додатково дивись тут.Наші послуги