Сертифікат про походження товару – це документ, який однозначно свідчить про країну походження товару і виданий органом держави-експортера, уповноваженим відповідно до національного законодавства. Він є підставою для надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності преференції та пільг щодо сплати митних зборів у межах режиму найбільшого сприяння або іншого правового режиму.

Правила визначення країни походження товару зазначено в Розділі ІІ Митного кодексу.

Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці. (пункт 2 статті 36 Митного Кодексу).

Випадки, коли подання сертифікату про походження товарів є обов’язковим, зазначені у статті 44 Митного кодексу.

В інших випадках можливо підтвердження країни походження шляхом письмової заяви про країну походження товару, зробленої у зв’язку з вивезенням товару виробником, продавцем, експортером (постачальником) або іншою компетентною особою на комерційному рахунку чи будь-якому іншому документі, який стосується товару (додатково дивись розділ Інвойс).

В Україні сертифікати про походження товару видаються територіальними органами Торгово-промислової палати.

Зразки найпоширеніших бланків сертифікатів про походження товару (отримано з відкритого інтернет-ресурсу):

Сертифікат про походження форми СТ-1 – документ, який видається відповідно до Угоди про створення зони вільної торгівлі та Правил визначення країни походження товарів (ратифіковано ЗУ № 1125-XIV від 06.10.1999р):

Сертифікат про походження форми СТ-1Сертифікат про походження форми СТ-2

Сертифікат походження форми «А» – документ, який видається на товари, які підпадають під преференційний режим при експорті на ринки країн-донорів в рамках Генеральної Системи Преференцій:

Сертифікат походження форми «А»

Сертифікат походження форми «EUR.1» – документ, який видається на товари, яким надано преференції в ЄС:

Сертифікат походження форми «EUR.1»

Сертифікат походження загальної форми – документ, який видається на на всі товари при експорті в країни, з якими не обумовлені правила визначення країни походження товарів; а також у разі, коли товар не має преференційного доступу на ринок країни імпорту та у випадках відсутності або тимчасового припинення пільг на товари:

Сертифікат походження загальної форми

Сертифікат походження форми У-1 – документ, який видається на товари, що переміщуються в межах митної території України у разі потреби підтвердження українського походження товарів, які знаходяться в обігу в межах митної території України;Наші послуги