«Декларація-інвойс» затвердженого (уповноваженого) експортера:

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …………………..(1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с …………………..(2) преференциален произход.

«Декларація-інвойс» експортера:

Износителят на продуктите, обхванати от този документ декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с …………………..(2) преференциален произход.

(1)) зазначається номер затвердженого (уповноваженого) експортера;

(2) зазначається походження товарів. Додатково дивись тут.Наші послуги