Митна декларація – заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури (визначення, надане в статті 4 Митного кодексу).

Відповідно до частини 1 статті 257 Митного кодексу декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою з зазначенням точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії.

Форми митних декларацій затверджено ПКМУ № 450 від 21.05.2012р. «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій».

Перелік відомостей, що підлягають внесенню до митних декларацій, обмежується лише тими відомостями, які є необхідними для цілей справляння митних платежів, формування митної статистики, а також для забезпечення додержання вимог Митного кодексу та інших законодавчих актів (частина 7 статті 257 Митного кодексу ).

Порядок заповнення граф митної декларації (та їх опис) відповідно до обраного митного ржему затверджено ПКМУ № 651 від 30.05.2012р. «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа».

Зразки бланків митних декларацій (отримано з відкритого інтернет-ресурсу)

Форма МД-2 (основний аркуш):

Митна декларація. Паперовий носій. Форма МД-2

Декларація на паперовому носії. Форма МД-2

Митна декларація. В електроному вигляді. Форма МД-2

Декларація в електроному вигляді. Форма МД-2

 

Форма МД-3 (додатковий аркуш):

Митна декларація. Паперовий носій. Форма МД-3

Декларація на паперовому носії. Форма МД-3

Митна декларація. В електроному вигляді. Форма МД-3

Декларація в електроному вигляді. Форма МД-3

Форма МД-6 (доповнення до митної декларації):

Митна декларація. Паперовий носій. Форма МД-6

Декларація на паперовому носії. Форма МД-6

Митна декларація. В електроному вигляді. Форма МД-6

Декларація в електроному вигляді. Форма МД-6Наші послуги