«Декларація-інвойс» затвердженого (уповноваженого) експортера:

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …………………..(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …………………..(2).

«Декларація-інвойс» експортера:

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …………………..(2).

(1)) зазначається номер затвердженого (уповноваженого) експортера;

(2) зазначається походження товарів. Додатково дивись тут.Наші послуги