«Декларація-інвойс» затвердженого (уповноваженого) експортера:

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …………………..(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …………………..(2) ursprung.

«Декларація-інвойс» експортера:

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …………………..(2) ursprung.

(1)) зазначається номер затвердженого (уповноваженого) експортера;

(2) зазначається походження товарів. Додатково дивись тут.Наші послуги