EXW (EX Works (… named place) Франко завод (… назва місця)

Термін “Франко завод” означає, що продавець вважається таким, що виконав свої обов’язки з постачання, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі тощо). Продавець не відповідає за завантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту.

FCA (Free Carrier (… named place) Франко перевізник (… назва місця)

Термін “франко-перевізник” означає, що продавець доставить товар, який пройшов митне очищення, зазначеному покупцем перевізнику до названого місця. Слід зазначити, що вибір місця постачання вплине на зобов’язання по завантаженню і розвантаженню товару на даному місці. Якщо поставка здійснюється в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж постачання здійснюється в інше місце, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе. Даний термін може бути використаний під час перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

FAS (Free Alongside Ship (… named port of shipment) Франко вздовж борту судна (… назва порту відвантаження)

Термін “франко вздовж борту судна” означає, що продавець виконав постачання, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах у зазначеному порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FAS на продавця покладається обов’язок по митному очищенню товару для експорту. Однак, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов’язки з митного очищення товару для експорту, то це повинно бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським і внутрішнім водним транспортом.

FOB (Free On Board (… named port of shipment) Франко борт (… назва порту відвантаження)

Термін “Франко борт” означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FOB на продавця покладається обов’язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін FCA.

CFR Cost and Freight (… named port of destination) Вартість і фрахт (… назва порту призначення)

Термін “вартість і фрахт” означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. За умовами терміна CFR на продавця покладається обов’язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін СРТ.

CIF (Cost, Insurance and Freight (… named port of destination) Вартість, страхування і фрахт (… назва порту призначення)

Термін “вартість, страхування та фрахт” означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов’язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, але ризик втрати або ушкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця. За умовами терміна CIF на продавця покладається обов’язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін CIP.

CIP (Carriage and Insurance Paid Тo (… named place of destination) Фрахт/перевезення та страхування оплачені до (… назва місця призначення)

Термін “фрахт/перевезення та страхування оплачені до” означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов’язаний оплатити витрати, пов’язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати після доставки таким чином товару. Однак, за умовами CIP на продавця також покладається обов’язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець укладає договір страхування й оплачує страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIP від продавця потрібно забезпечення страхування з мінімальним покриттям. За умовами терміна CІР на продавця покладається обов’язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

CPT (Carriage Paid To (… named place of destination) Фрахт/перевезення оплачені до (… назва місця призначення)

Термін “фрахт/перевезення оплачено до” означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов’язаний оплатити витрати, пов’язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики втрати чи пошкодження товару, як і інші витрати після передачі товару перевізнику. За умовами терміна СРТ на продавця покладається обов’язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

DAP (Delivered at frontier (… named place of delivery) Поставка до кордону (… назва місця поставки)

Термін “Поставка до кордону” означає, що продавець виконав постачання, коли він надав товар, що пройшов митне очищення для експорту, але ще не для імпорту на, прибулому транспортному засобі в розпорядження покупця в названому місці та пункті на кордоні до надходження товару на митну кордон визначеної країни. Під терміном “кордон” розуміється будь-який кордон, включаючи кордон країни експорту. Тому, дуже важливо точне визначення границі шляхом указівки на конкретний пункт або місце. Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе обов’язки щодо розвантаження товару з прибулого транспортного засобу та всі ризики й витрати такого розвантаження, то це має бути чітко обумовлено у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, коли товар поставляється до сухопутного кордону. Якщо поставка буде мати місце в порту призначення, на борту судна, або на пристані, то варто застосовувати терміни DES або DEQ.

DES (Delivered Ex Ship Поставка з судна (… назва порту призначення)

Термін “поставка з судна” означає, що продавець виконав постачання, коли він надав не минуле митне очищення для імпорту товар у розпорядження покупця на борту судна в названому порту призначення. Продавець повинен нести всі витрати і ризики по доставці товару в названий порт призначення до моменту його розвантаження. Якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе витрати й ризики розвантаження товару, слід застосовувати термін DEQ. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення морським або внутрішнім водним транспортом або в змішаних перевезеннях, коли товар прибуває в порт призначення на судні.

DEQ (Delivered Ex Quay (… named port of delivery) Поставка з пристані (… назва порту призначення)

Термін “поставка з причалу” означає, що продавець виконав свої обов’язки щодо поставки, коли товар, що не пройшов митне очищення для імпорту, наданий у розпорядження покупця на пристані в названому порту призначення. Продавець зобов’язаний нести всі витрати і ризики, пов’язані з транспортуванням і вивантаженням товару на пристань. Термін DEQ покладає на покупця обов’язок митного очищення для імпорту товару, також як і сплату податків, мита та інших зборів при імпорті. Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе всі або частину витрат по імпорту товару, то це повинно бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення морським або внутрішнім водним транспортом або в змішаних перевезеннях, коли товар вивантажується з судна на пристань у порту призначення. Однак, якщо сторони бажають включити в обов’язку продавця ризики і витрати, пов’язані з переміщенням товару з причалу до іншого місця (складу, терміналу і т. Д.) В порту або за межами порту, повинні бути використані терміни DDU і DDP.

DDU Delivered Duty Unpaid (… named place of destination) Поставка без оплати мита (… назва місця призначення)

Термін “Поставка без оплати мита” означає, що продавець надасть не минуле митне очищення і нерозвантажений з прибулого транспортного засобу товар у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов’язаний нести всі витрати і ризики, пов’язані з транспортуванням товару до цього місця, за винятком (якщо це буде потрібно) будь-яких зборів, що збираються для імпорту в країні призначення (під словом “мито” тут розуміється відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних зборів, податків та інших зборів). Відповідальність за такі збори повинні нести покупець, також як і за інші витрати і ризики, що виникли у зв’язку з тим, що він не зміг вчасно пройти митне очищення для імпорту. Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе ризики і витрати по митному очищенню, також як і частина витрат по імпорті товару, то це має бути чітко обумовлено у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу. Відповідальність, ризики і витрати за вивантаження і перевантаження товару залежать від того, під чиїм контролем знаходиться обране місце постачання. Даний термін може застосовуватися незалежно від виду транспорту, але коли поставка здійснюється на борту судна або на пристані в порту призначення, слід застосовувати терміни DES або DEQ.

DDP (Delivered Duty Paid (… named place of destination) Поставка з оплатою мита (… назва місця призначення)

Термін “поставка зі сплатою мита” означає, що продавець надасть товар, що пройшов митне очищення і не був розвантажений із прибулого транспортного засобу у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов’язаний нести усі витрати і ризики, пов’язані з транспортуванням товару, включаючи (де це буде потрібно) будь-які збори для імпорту в країну призначення (під словом “мито” тут розуміється відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних мит, податків і інших зборів). У той час як термін EXW покладає на продавця мінімальні обов’язки, термін DDP припускає максимальні обов’язки продавця. Даний термін не може застосовуватися, якщо продавець прямо чи побічно не може забезпечити одержання імпортної ліцензії. Якщо сторони погодилися про виключення з зобов’язань продавця деяких з витрат, що підлягають оплаті при імпорті (таких, як податок на додану вартість – ПДВ), це повинно бути чітко визначене в контракті купівлі-продажу.

 Наші послуги