«Декларація-інвойс» затвердженого (уповноваженого) експортера:

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …………………..(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …………………..(2).

«Декларація-інвойс» експортера:

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā, deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …………………..(2).

(1)) зазначається номер затвердженого (уповноваженого) експортера;

(2) зазначається походження товарів. Додатково дивись тут.Наші послуги