Який документ буде підставою для формування податкового кредиту при ввезенні на митну територію України товарів, якщо митне оформлення здійснювалося з використанням електронної митної декларації (далі – електронної МД) та чи обов’язково повинна бути засвідчена копія оформленої електронної МД на паперових носіях?

Згідно з пункту 201.12 статті 201 Податкового кодексу (далі – ПКУ), у разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Пунктами 2 та 3 статті 257 Митного кодексу (далі – МКУ) передбачено, що електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках. Митна декларація (далі – МД) та інші документи, подання яких митним органам передбачено МКУ, оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу.

Відповідно до абзацу 2 пункту 16 «Положення про митні декларації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 450 від 21.05.2012р.  «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» (далі – Положення), електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Оформлена електронна МД за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що унеможливлює у подальшому внесення змін до неї, засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі.

Згідно з пунктів 5.4 «Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа», затвердженого наказом Міністерства фінансів України N 651 від 30.05.2012р., за письмовим зверненням осіб, а також у випадках, передбачених законодавством, митний орган (підрозділ митного органу) засвідчує копії оформлених електронних МД на папері.

Копія електронної МД на папері являє собою засвідчене посадовою особою митного органу в порядку, передбаченому цим підпунктом, візуальне подання на папері оформленої митним органом електронної МД, відображеної у форматі *.xps.

Засвідчення здійснюється шляхом проставлення посадовою особою митного органу у верхній частині лицьового боку кожного аркуша роздрукованої на папері копії електронної МД відмітки “Копія. Згідно з оригіналом”, особистого підпису, ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії та відбитка особистої номерної печатки.

Таким чином, у випадку митного оформлення товарів з використанням електронної МД для формування податкового кредиту оформлення електронної МД на паперових носіях не є обов’язковим.

Чи потрібно надавати в банк твердий екземпляр митної декларації?

Процедура купівлі, обміну іноземної валюти для розрахунків за поточними торговельними операціями, визначена пунктом 1 глави 1 розділу II Положення, затвердженого Постанови НБУ № 281 від 10.08.2005р. «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України», звільняє клієнта від обов’язку подавати до уповноваженого банку оригінали митних декларацій на паперових носіях. Уповноважений банк має можливість використовувати інформацію з електронного реєстру митних декларацій для купівлі, обміну іноземної валюти за дорученням й тих клієнтів, які здійснюють декларування товарів шляхом оформлення митної декларації на паперовому носії.Наші послуги